Xe tải Isuzu 1.9 tấn thùng đông lạnh – QKR55H ưu đãi bất ngờ

Xe tải Isuzu 1.9 tấn thùng đông lạnh - QKR55H ưu đãi bất ngờ

Xe tải Isuzu 1.9 tấn thùng đông lạnh – QKR55H ưu đãi bất ngờ